Informace o dění v domě

Vážení sousedé,

chceme vás informovat o dění v našem SVJ a končícím funkčním období výboru.

Jelikož situace ohledně koronaviru je stále nepříznivá a nemáme možnost se rozumně setkávat, tak aspoň písemnou formou shrnujeme dění kolem našeho bydlení.

Na konci minulého roku došlo k malé změně ve složení výboru, místo pana Jana Kropáče nyní zastává pan Jan Brabec. Nový člen byl kooptován dle stanov SVJ. V následujících měsících bude probíhat volba představitelů výboru, jelikož stávající „volební období“ končí, nová volba s velkou pravděpodobností proběhne per rollam. Můžete zasílat své nominace (jméno, představení) na adresu info@svjtatarkova.cz případně do schránky SVJ umístěné ve vchodě 732 do 14.3.2022. Nominace pak budou v předstihu zveřejněny ve vitrínách SVJ.

Určitě jste si všimli, že v poslední době opakovaně netekla teplá voda, jednalo se vždy o havárie, kdy došlo k prasknutí přívodu teplé vody. Rozvody v suterénu jsou na hranici své životnosti, jsou sice provedeny v plastu, jehož životnost má být mnoho let, realita je však taková, že rozvody opakovaně praskají (nikoliv ve spojích, ale přímo trubky), aktuálně hledáme vhodné řešení, zvažujeme variantu celkové rekonstrukce.

Podařilo se nám zajistit prořez okolních dřevin, hlavně kolem kontejnerů, jejichž stanoviště občas složilo jako nechtěná veřejná toaleta.

Počet 2 kontejnerů se po otestování vánočním obdobím zdá jako dostatečný, nicméně dále jednáme o dalších nádobách zdarma na tříděný odpad. To by případně umožňovalo mít nádoby menší a tím i levnější. Po zdražení v novém roce budeme platit za svoz odpadu skoro o 100% více. Ohledně kontejnerů, jsme opakované řešili „krádež“ zámku, kdy někdo část zámku demontoval, aby kontejner nešel zavřít.

Množí se mám pokusy o vniknutí do domu, to má za následek poničení dveřních lišt, nicméně otevřít dveře jen šroubovákem je v podstatě nemožné, protože západky zámku jsou na několika místech - proto stále platí, že v domě jsou pouze dvě skupiny lidí: ta první má klíče a tu druhou pustila ta první. Ještě jednou apelujeme na obezřetnost ohledně pouštění cizích lidí do domu, pokud jsou na návštěvu, tak by zřejmě měl být doma ten, kdo je zval. Pokud tomu tak není, tak se zřejmě návštěva konat nemůže, ledaže by šli na návštěvu o byt vedle, ale o to zase nebude mít zájem většina z nás.

Obecně lze tento rok vidět rokem zdražování, již zdražil výše zmiňovaný svoz odpadu, elektřina pro provoz výtahu a osvětlení, servis výtahů a dále lze očekávat dopad i na další služby.

Finanční situace SVJ je stabilní, přesto je potřeba si dávat větší pozor, aby hlavně při vyúčtování nedošlo k překvapení, prostě JE všechno dražší. Udávaná inflace co slyšíme ve sdělovacích prostředcích je průměr, nicméně ceny bydlení, energií a služeb jsou obecně inflačně nad průměrem. Zaplatíme tedy více. Počítejte prosím s tím, ať se vyhnete nepříjemným překvapením při vyúčtování.

Bez ohledu na inflaci je potřeba provádět rutinní servis domu a vytvářet rezervu na větší opravy. Náš dům není novostavba a od rekonstrukce proběhlo již 12 let (a ačkoliv nejsme ještě ani v polovině splácení úvěru), začínají se ozývat běžná opotřebení (např. již došlo k rekonstrukci všech schodišť na jižní v celkové hodnotě cca 150 tis. Kč.) a běžný servis (výměna vodícího lana výtahu, opravy rozvodů vody, pravidelná výměna vodoměrů apod.).

V nejbližší době nás bude čekat:

* výměna plynových kohoutů
* výměna měřičů teplé a studené vody (s dálkovým odečtem)
* výměna měřičů tepla (s dálkovým odečtem)
* řešení rozvodu teplé vody

Dále v následujících letech:

* výměna plastových vodovodních rozvodů, stoupaček (předpokládáme výměnu kolem roku 2026)
* revize/oprava střechy
* revize/oprava ostění a uložení u oken na chodbách

Uvedené výdaje jsou plánované a nijak neohrožuji finanční zdraví našeho SVJ. Pokud by se začínaly objevovat signály, že tomu tak není, budete o aktuálním stavu informováni. Navzdory tomu, že se zdražují ceny materiálu i služeb, mírné zvýšení příspěvků do fondu oprav v minulém roce toto kompenzuje. Z toho ale plyne i další závěr a to, že v nadcházejících letech nevytvoříme dostatek kapitálu pro větší investiční projekty mimo očekávanou údržbu.

Děkujeme všem, že jste všímaví a není vám lhostejno co se děje ve vašem okolí. Vaše všímavost pomáhá nám všem.

Výbor SVJ Tatarkova 731-733

Zpět na seznam článků


Do diskuze k tomuto článku mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé.

© Copyright 2016 - 2020      Společenství vlastníků Tatarkova 731, 732, 733        E-mail: info@svjtatarkova.cz