Vážení spolumajitelé bytů a členové SVJ Tatarkova. Vítejte na našich stránkách, kde můžete nalézt potřebné informace ohledně fungování domu. V průběhu roku, zde budeme uvádět různé zprávy z oblasti provozu domu a také zde můžete pokládat případné dotazy pověřenému vlastníkovi, nebo ostatním členům SVJ.

V případě objevených závad, kontaktujte přímo naši správcovskou společnost JN NOVA na níže uvedeném kontaktu:

Opravy a provoz domu: 
Michal Kocourek
tel.: 736 765 758
e-mail: praha4@jnnova.cz

Novinky

19.06.2024

Zápis ze shromáždění 2024

Vážení obyvatelé domu,

na tomto odkaze naleznete zápis ze schůze Společenství vlastníků SVJ.

Výbor SVJ

 03.06.2024

Odečet vody

Vzhledem k časové a organizační náročnosti v období, kdy standardně neprobíhají odečty, prosíme jednotlivé vlastníky, kteří mohou, aby provedly samoodečet.

Odečet proveďte fotografií stavu vodoměrů nebo textovou formou. Tyto informace prosím zašlete na email info@svjtatarkova.cz. Do emailu prosím nezapomeňte napsat jméno, příjmení a číslo bytu vlastníka.

Děkujeme za Vaši spolupráci.17.05.2024

Připomínka: Termín konání schůze

Vážení členové Společenství vlastníků jednotek,

rádi bychom vám připomněli, že nadcházející schůze našeho SVJ se koná 22. května 2024 (středa), v 18:00 ve školní jídelně na adrese Základní škola a Střední škola (Modrá škola) Kupeckého 576, 149 00 Praha 4.
 

Účast všech členů je velmi důležitá, abychom mohli společně projednat a rozhodnout o důležitých záležitostech týkajících se našeho společenství.

Pokud se nemůžete schůze osobně zúčastnit, prosíme vás, abyste udělili plnou moc k hlasování jiné osobě, případně některému z členů výboru. Plná moc musí být písemná a podepsaná, aby byla platná.

Přikládáme vzor plné moci.

Děkujeme za vaši spolupráci a těšíme se na vaši účast.08.05.2024

Nepřesnost odečtu vody

Vážení sousedé, chceme vás informovat, že odečet teplé a studené vody vykazuje odchylky. Tyto problémy aktuálně řešíme s dodavatelem technologie a zjišťujeme rozsah odchylek. Důsledkem tohoto nedostatku je nepřesné rozúčtování spotřeby vody a následně dopad i do výsledného celkového vyúčtování za jednotlivé bytové jednotky. Dopad by neměl být zásadní, nicméně jej bude zřejmě potřeba zohlednit, a tak je pravděpodobné, že obdržíte opravné vyúčtování. O dalším postupu vás budeme informovat. Do dořešení, považujte stávající vyúčtování za platné, následně se budou řešit jen rozdíly: ti, co zaplatily méně, budou muset rozdíl doplatit; a těm, co zaplatili více, se rozdíl započte do záloh na další období a nebudou muset řešit už nic.16.04.2024

Pozvánka na shromáždění vlastníků 2024

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ TATARKOVA 731,732,733

Výbor Společenství vlastníků Tatarkova 731,732,733 svolává, dle § 1207 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,shromáždění Společenství na den 22. května 2024 (středa), 18:00 ve školní jídelně na adrese Základní škola a Střední škola (Modrá škola) Kupeckého 576, 149 00 Praha 4. Předpoklad ukončení schůze v 21:00 hod.

PROGRAM:

 1. PREZENCE VLASTNÍKŮ, RESP. JEJICH ZPLNOMOCNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ

 2. SCHVÁLENÍ PRACOVNÍCH ORGÁNŮ SHROMÁŽDĚNÍ

 3. INFORMACE O ČINNOSTI VÝBORU A ODEČET AKTIVIT

 4. HLASOVÁNÍ O:

  • SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2023

  • OPRAVĚ STŘECHY – SCHVÁLENÍ ROZPOČTU REALIZACE

  • VÝMĚNA DOMOVNÍCH ZVONKŮ – SCHVÁLENÍ ROZPOČTU REALIZACE

  • VÝMĚNA MĚŘIČŮ TOPENÍ – SCHVÁLENÍ ROZPOČTU REALIZACE

  • INSTALACE MŘÍŽÍ DO SKLEPNÍCH PROSTOR – SCHVÁLENÍ ROZPOČTU REALIZACE

  • ÚPRAVA DŘEVIN V OKOLÍ DOMU – SCHVÁLENÍ ROZPOČTU REALIZACE

 5. ZÁVĚR

Pokud se nemůžete osobně zúčastnit, je možné zplnomocnit k účasti na shromáždění kohokoliv plnoletého z Vašeho blízkého okolí, případně lze také zplnomocnit některého ze stávajících členů výboru.

Jedná-li se o jednotku ve společném jmění manželů, je nutné, aby měl manžel/ka, který/á se shromáždění účastní, zmocnění od druhého z manželů. Zplnomocňují-li manželé třetí osobu, je nutné uvedení a podpis obou vlastníků. Není tak již možná účast pouze jednoho z manželů, bez udělené plné moci. Pokud je jednotka v podílovém spoluvlastnictví více vlastníků, je nutná účast nadpoloviční podílové většiny těchto vlastníků, případně jednoho vlastníka vybaveného plnou mocí od zbývajících vlastníků. V případě, že se rozhodnete zplnomocnit stávajícího předsedu společenství, plnou moc prosím podepište, vyplňte jméno předsedy společenství vlastníků a zašlete ji v dostatečném předstihu poštou, nebo vhoďte do schránky společenství ve vchodu čp. 732.

 • Pozvánku naleznete zde.

 • Vzor plné moci naleznete zde. Podpis plné moci nemusí být úředně ověřen.

 • Účetní závěrku naleznete zde.

 • Rozpis vyúčtování naleznete zde.

Veškeré případné informace naleznete také na internetových stránkách www.svjtatarkova.cz. Případné dotazy zasílejte velektronické podobě na adresu info@svjtatarkova.cz, nebo vpísemné formě do schránky společenství ve vchodu čp. 732.26.03.2024

2. kolo deratizace

Vážení členové SVJ, rádi bychom vás informovali, že dne 9.4.2024 (úterý), od 16:00 proběhne druhé kolo deratizace v bytových jednotkách a ve společných prostorech domu. Díky prvnímu kolu deratizace celého domu se podařilo mravence prakticky vymýtit a výskyt se částečně opakuje jen ve vchodě 732.

Proto z výše uvedených důvodů, bude nyní provedena deratizace jen v bytech a společných prostorech v prostředním vchodě číslo 732.

Odkaz na leták21.03.2024

Mimořádný servis dálkových odečtů

Informujeme Vás, že dne 27.3.2024 od 15 hodin proběhne servis dálkových odečtů u vodoměrů v následujících bytových jednotkách:

 • 732/8
 • 732/11
 • 732/1306.03.2024

Oznámení o kontrole plynových rozvodů a zařízení

V pondělí 25.3.2024 bude v našem domě na adrese Tatarkova 731-733 provedena povinná kontrola plynových rozvodů a zařízení.

 • Tatarkova 731 od 17:00
 • Tatarkova 732 od 17:40
 • Tatarkova 733 od 18:20

Prosím, umožněte přístup i do těch bytů, kde je plynovod zaslepen.03.12.2023

Havarijní rekonstrukce vodovodních rozvodů

Informujeme Vás o rozsáhlé havarijní rekonstrukci vodovodního řádu. Detail naleznete v publikovaném článku.26.11.2023

VÝZVA K ODSTRANĚNÍ SOUKROMÉHO MAJETKU ZE SPOLEČNÝCH PROSTOR SKLEPŮ

Žádáme všechny členy SVJ, aby nejpozději do 10.12.2023 odstranili soukromé věci ze společných prostor. Fotografie věcí naleznete na této adrese.

Po tomto termínu budou věci zlikvidovány na náklady SVJ.

 20.11.2023

Odstávka teplé vody

Rádi bychom vás informovali o prodloužení termínu odstávky teplé vody do dnešní 22:00 hodiny. Aktuální stav můžete sledovat na adrese: https://www.ptas.cz/odstavky-a-poruchy/.01.10.2023

Rekonstrukce plynového vedení

Z důvodu rekonstrukce plynového vedení, žádáme obyvatele domů, aby v daném termínu zpřístupnili bytové jednotky. Dojde k výměně plynových ventilů.
 

Patro  Adresa Bytová jednotka Datum výměny Byty, které nejsou plynofikované
1 Tatarkova 733/2 1,2, středa 4. říjen 2023 Neplatí pro byty 18, 17, 7,6,
2 Tatarkova 733/2 3,4,5, středa 4. říjen 2023  
3 Tatarkova 733/2 6,7,8, středa 4. říjen 2023  
4 Tatarkova 733/2 9,10,11 úterý 3. říjen 2023  
5 Tatarkova 733/2 12,13,14 úterý 3. říjen 2023  
6 Tatarkova 733/2 15,16,17 pondělí 2. říjen 2023  
7 Tatarkova 733/2 18,19,20 pondělí 2. říjen 2023  
         
         
Patro  Adresa Bytová jednotka Datum výměny Byty, které nejsou plynofikované
1 Tatarkova 732/4 1,2, úterý 10. říjen 2023 Nevztahuje se na byty 18,16,14,12,4,5,
2 Tatarkova 732/4 3,4,5, úterý 10. říjen 2023  
3 Tatarkova 732/4 6,7,8, úterý 10. říjen 2023  
4 Tatarkova 732/4 9,10,11 pondělí 9. říjen 2023  
5 Tatarkova 732/4 12,13,14 pondělí 9. říjen 2023  
6 Tatarkova 732/4 15,16,17 čtvrtek 5. říjen 2023  
7 Tatarkova 732/4 18,19,20 čtvrtek 5. říjen 2023  
         
         
Patro  Adresa Bytová jednotka Datum výměny Byty, které nejsou plynofikované
1 Tatarkova 731/6 1,2, pátek 13. říjen 2023 Nevztahuje se na byty 5,9,13,20
2 Tatarkova 731/6 3,4,5, pátek 13. říjen 2023  
3 Tatarkova 731/6 6,7,8, pátek 13. říjen 2023  
4 Tatarkova 731/6 9,10,11 čtvrtek 12. říjen 2023  
5 Tatarkova 731/6 12,13,14 čtvrtek 12. říjen 2023  
6 Tatarkova 731/6 15,16,17 středa 11. říjen 2023  
7 Tatarkova 731/6 18,19,20 středa 11. říjen 2023  

 

RP Profi servis s.r.o.,
IČ: 17570603 Roháčova 145/14, 130 00, Praha 3
www.rpprofiservis.cz
info@rpprofiservis.cz,
tel. 603 842 548 René Lankas,
IČ: 66891485 Jeseniova 111, 130 00, Praha 322.05.2023

Připomínka schůze SVJ 2023

Rádi bychom Vám připomněli blížící se schůzi Společenství vlastníků tatarkova 731,732,733, která se koná dne 25. května 2023 (čtvrtek), 18.00 hod. ve školní jídelně na adrese Základní škola a Střední škola (Modrá škola) Kupeckého 576, 149 00 Praha 4

Pokud se nemůžete osobně zúčastnit, je možné zplnomocnit k účasti na shromáždění kohokoliv plnoletého z Vašeho blízkého okolí, případně lze také zplnomocnit některého ze stávajících členů výboru. Jedná-li se o jednotku ve společném jmění manželů, je nutné, aby měl manžel, který se shromáždění účastní, zmocnění od druhého z manželů. Zplnomocňují-li manželé třetí osobu, je nutné udělení a podpis od obou vlastníků. Není tak již možná účast pouze jednoho z manželů, bez udělené plné moci. Pokud je jednotka v podílovém spoluvlastnictví více vlastníků, je nutná účast nadpoloviční podílové většiny těchto vlastníků, případně jednoho vlastníka vybaveného plnou mocí od zbývajících. V případě, že se rozhodnete zplnomocnit stávajícího předsedu společenství, plnou moc prosím podepište, vyplňte jméno předsedy společenství vlastníků a zašlete ji v dostatečném předstihu poštou, nebo vhoďte do schránky společenství ve vchodu čp. 732.

 • Vzor plné moci naleznete zde. Podpis plné moci nemusí být úředně ověřen.

Veškeré případné informace naleznete také na internetových stránkách www.svjtatarkova.cz. Případné dotazy zasílejte v elektronické podobě na adresu info@svjtatarkova.cz, nebo v písemné formě do schránky společenství ve vchodu čp. 732.25.04.2023

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ 2023

Společenství vlastníků tatarkova 731,732,733, Výbor Společenství vlastníků Tatarkova 731,732,733 svolává, dle § 1207 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., shromáždění Společenství na den 25. května 2023 (čtvrtek), 18.00hod. ve školní jídelně na adrese Základní škola a Střední škola (Modrá škola) Kupeckého 576, 149 00 Praha 4

Body programu:

 1. PREZENCE VLASTNÍKŮ, RESP. JEJICH ZPLNOMOCNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ

 2. SCHVÁLENÍ PRACOVNÍCH ORGÁNŮ SHROMÁŽDĚNÍ

 3. INFORMACE O ČINNOSTI VÝBORU A ODEČET AKTIVIT

 4. ZMĚNA VELIKOSTI NÁDOB PRO SMĚSNÝ ODPAD, PŘÍPADNĚ ZMĚNA FREKVENCE VÝVOZU

 5. DISKUSE O STAVU OBJEKTU, OPRAVÁCH (SCHODIŠTĚ 731 SEVER), REVIZÍCH A VÝHLEDU NA DALŠÍ ROK

 6. DOTAZY, PODNĚTY A DALŠÍ TÉMATA

 7. HLASOVÁNÍ O SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY ZA ROK 2022

 8. HLASOVÁNÍ O SCHVÁLENÍ MĚŘIČŮ TEPLA S DÁLKOVÝM ODEČTEM

 9. HLASOVÁNÍ O MIMOŘÁDNÉM VKLADU PRO SPLÁTKU ÚVĚRU V PŘÍPADĚ VHODNÝCH PODMÍNEK

Pokud se nemůžete osobně zúčastnit, je možné zplnomocnit k účasti na shromáždění kohokoliv plnoletého z Vašeho blízkého okolí, případně lze také zplnomocnit některého ze stávajících členů výboru. Jedná-li se o jednotku ve společném jmění manželů, je nutné, aby měl manžel, který se shromáždění účastní, zmocnění od druhého z manželů. Zplnomocňují-li manželé třetí osobu, je nutné uvedení, a podpis, obou vlastníků. Není tak již možná účast pouze jednoho z manželů, bez udělené plné moci. Pokud je jednotka v podílovém spoluvlastnictví více vlastníků, je nutná účast nadpoloviční podílové většiny těchto vlastníků, případně jednoho vlastníka vybaveného plnou mocí od zbývajících. V případě, že se rozhodnete zplnomocnit stávajícího předsedu společenství, plnou moc prosím podepište, vyplňte jméno předsedy společenství vlastníků a zašlete ji v dostatečném předstihu poštou, nebo vhoďte do schránky společenství ve vchodu čp. 732.

 • Vzor plné moci naleznete zde. Podpis plné moci nemusí být úředně ověřen.

 • Pozvánku naleznete zde.

 • Účetní závěrku naleznete zde.

Veškeré případné informace naleznete také na internetových stránkách www.svjtatarkova.cz. Případné dotazy zasílejte v elektronické podobě na adresu info@svjtatarkova.cz, nebo v písemné formě do schránky společenství ve vchodu čp. 732.03.04.2023

2. kolo revize plynových rozvodů 2023

Dne 4.4.2023 od 19:00 hod proběhne druhé kolo revize plynových rozvodů v bytových jednotkách. Prosíme o dodatečné zpřístupnění bytových jednotek, které jsou uvedeny ve vchodech domu. Revizi bude provádět pan Štěpán Kraml.26.01.2023

Dodatečná výměna vodoměrů - změna času instalace

Z důvodu technických problémů při montáži vodoměrů, začne dnešní dodatečná instalace v bytových jednotkách nejdříve v 17:00 hod. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případně komplikace.

 10.01.2023

Instalace vodoměrů - náhradní termín

Upozorňujeme na dodatečný termín pro výměnu vodoměru, který je 26.1.2023 mezi 14:00 - 15:00 hod. Jedná se o bytové jednotky:

 • 731/ 21,14,13,10,7,2
 • 732/ 21,18,4
 • 733/ 21,20,7

Další termíny pro výměnu vodoměrů budou řešeny již individuálně a budou zpoplatněny!20.12.2022

Instalace vodoměrů

Rádi bychom Vám připomněli, že dnes a zítra probíhá instalace nových vodoměrů. Dnes nebylo zpřistupněno více jak 10 bytových jednotek. Zítra, tedy dne 21. 12. 2022 bude prováděna instalace ve vchodu 733 a v druhé polovině vchodu 732. Pokud jste dnes nebyli na adrese je možné kontaktovat technika, aby zítra provedl instalaci dodatečně. Kontakt je vyvěšen ve vchodech.

Jiné náhradní termíny nejsou dosud známy. Pokud bude bytová jednotka nepřístupná opakovaně, bude následná dodatečná instalace provedena na náklady majitele bytové jednotky.

Děkujeme za Vaši součinnost.24.11.2022

Odstávka teplé vody a vytápění 11/2022

Vážení členové SVJ, na našich odběrných místech byly nahlášeny neplánované odstávky teplé vody a topení. Předpokládaný termín opravy je dnes v 16:00.13.11.2022

Navýšení záloh na energie od roku 2023

Vážení sousedé,

chtěli bychom vás informovat, že na základě nepříznivého ekonomického vývoje, v souladu s vědomím řádného hospodáře, jsme nuceni zvýšit zálohy na energie. Cena energií (teplo, elektřina) se znatelně za poslední rok zvýšila a je potřeba, aby toto respektovaly i zálohy na ně. Vzhledem k této situaci jsme nuceni přistoupit ke zvýšení záloh na energie ve stejném poměru jako bylo ohlášeno jejich zdražení na rok 2023.

Ovlivněny budou následují platby:

 • Energie na provoz výtahu (po zastropování, zvýšení o 80 %);
 • Energie na osvětlení společných prostor (po zastropování, zvýšení o 80 %);
 • Energie na dodávku vody (odhad dle avizovaného zvýšení o 20 %);
 • Energie na ohřev TUV (odhad dle avizovaného zvýšení o 30 %);
 • Energie na ústřední vytápění (odhad dle avizovaného zvýšení o 30 %).

Nejedná se o zvýšení příspěvku do fondu oprav, ten zůstává beze změny.

Do konce roku vám budou doručeny nové předpisy záloh. Prosíme dbejte o úpravu nastavení trvalých plateb s platností od 1.1.2023.

Dále bychom chtěli apelovat na větrání na chodbách. Nedovřené dveře a otevřené okno způsobí tzv. komínový efekt, kde dochází k intenzivním ztrátám tepla, to je pak “odebíráno” z bytu přes chladné vnitřní zdi. Během jediného mrazivého dne může takto ztracené teplo stát několik tisíc Kč (v původních cenách!). I toto teplo musíme zaplatit, následně se rozpočítá do spotřeby jednotlivých bytových jednotek.13.11.2022

Rozvody vody 2022

Vážení sousedé,

jistě jste zaznamenali problémy s rozvody vody. Původní plastové potrubí je z roku 1994 a navíc způsob provedení není realizován optimálním způsobem (např. chybí dilatační odbočky, nejdou vyměnit ventily bez střihání a opětovného svařování atd.), proto jsme část nejkritičtější cesty již vyměnili. Celkem jsme napočítali 22 opravených míst.

Problém nadále přetrvává u nevyměněné části potrubí, které vede i sklepními kójemi. Pokud by došlo k poškození, bude problematická jak vlastní oprava, tak případná škoda na uskladněném majetku.

Dosud jsme nepřistoupili ke generální opravě rozvodů, která je velice nákladná.

Podle orientačních rozpočtů z roku 2022 na celkovou výměnu rozvodů se cena pohybuje kolem 0,5 mil. Kč. Proto byl zvolen postup postupných oprav. Ten má však zásadní nevýhodu v tom, že se jedná de facto skutečně jen o opravy, a tedy je obecně problém se zárukou. Nelze soustavu servisovat jako celek.

Pokud znáte vy a nebo vaši známí šikovného instalatéra, který by se do toho chtěl pustit a měl případně i jiný přístup, který by umožnil levnější realizaci, byli bychom rádi za kontakt (info@svjtatarkova.cz).

Zřejmě v nadcházejících měsících budeme muset hlasovat o realizaci generální opravy rozvodů vody (jen ležáky v suterénu; stoupačky budou ještě jiná etapa - ty zatím drží). Zvažujeme různá řešení. Pokud máte nějaké návrhy, budeme rádi když se s námi o ně podělíte.17.08.2022

Nedoplatky

Vážení sousedé,

dovolte nám vás informovat o situaci ohledně nedoplatků a obecně plateb související s povinnostmi majitelů bytových jednotek. Jak jsme v počátku roku již informovali a upozorňovali, dochází k navyšování provozních nákladů na bydlení, a to především vlivem vyšších cen energií a služeb (teplo, odpad, voda, elektřina, …). Příspěvek do fondu oprav se i přes všeobecnou inflaci nezvýšil – trendy nicméně sledujeme a pokud bude potřeba nějakých změn týkajících se příspěvku do fondu oprav, budeme vás informovat. Finanční situace SVJ je nicméně stabilní i přesto, že máme za sebou několik drahých oprav a další náš nepochybně čekají, protože dochází k průběžnému opotřebení a stárnutí celého objektu.

Aktuálně však evidujeme neuhrazené nedoplatky, pokud potřebujete ověřit, jestli se to netýká právě vás, můžete kontaktovat buď někoho z výboru, nebo přímo správcovskou firmu (p. Kocourek - tel. 736 765 785, email: praha4@jnnova.cz), některé nedoplatky dosahují čtyř – nebo i pětimístných částek.

Prosíme o neprodlenou úhradu.

Dle dohody ze shromáždění SVJ budeme pro vyšší částky podnikat právní kroky. Bohužel jakmile k tomuto dojde, bude o tyto kroky dlužná částka navýšena – nebylo by fér, aby ostatní řádní spoluvlastníci dotovali právní služby těm méně svědomitým. Nutno ještě podoktnout, že SVJ jako takové nijak nebenefituje z dlužného vymáhání a žádný zisk tedy SVJ nevzniká. Cenu právních kroků ani SVJ nijak neovlivňuje, jedná se v zásadě o marný náklad, jež bude přičten k tíži dlužníka. Pokud by se neřešily případy jednotlivců mohlo by to způsobit problém SVJ jako celku.15.08.2022

Výsledky hlasování - Vodoměry 2022

Vážení sousedé,

hlasování pro povinnou výměnu vodoměrů s dálkovým odečtem má následující výsledek:

 • V průběhu hlasování (22.7.2022 - 8.8.2022) hlasovalo celkem 43 jednotek (tj. 27440 podílů/71,96 %). Pro výměnu vodoměrů bylo 43 hlasů (tj. 27440 podílů/71,96 %), nikdo se nezdržel a proti bylo dle pravidel hlasování per rollam 10693 podílů/28,04 % (to jsou hlasy těch, kteří nehlasovali, čímž dali najevo svou vůli, že jsou proti návrhu). Návrh realizaci výměny vodoměrů byl přijat: pro návrh hlasovalo 71,96 % vlastníků jednotek.

Děkujeme všem za účast a aktivitu.

O dalších krocích vám budeme informovat – indikativní termín pro realizaci se předpokládá v průběhu září/říjen.24.07.2022

Vodoměry 2022

Vážení sousedé,

chtěli bychom vás informovat o povinné výměně vodoměrů. Pro nové vodoměry je povinné, aby umožňovaly dálkový odečet, tj. odečet bez vstupu do jednotky vlastníka. Ač tato povinnost již několik let trvá, je tato technologie poměrně nová. Dálkový odečet bude nutné mít i pro měřiče tepla (RTN; výměna nás bude čekat příští rok a je toto nutné vzít rovněž v úvahu) a je potřeba zajistit aby oba tyto systémy byly vzájemně kompatibilní.
Oslovili jsme v rámci výběrového řízení tři firmy, které stabilně působí na našem trhu. Nabídky mezi sebou byly poměrně těžko porovnatelné, protože se nejedná o identická zařízení (typy vodoměrů, varianty v různé přesnosti, typ komunikace, provedení centrální sběrnice, atd.), navíc „do hry“ vstupuje ještě cena vlastních služeb, protože dálkový odečet generuje pravidelný měsíční náklad.

Obvyklá cena byla:
* vodoměry (120 - 230 tis.), v závislosti na přesnosti měření a provedení;
* centrální sběrnice (25 - 70 tis.);
* možnost připojení RTN (110 - 170 tis.);
* roční provoz (7 - 30 tis.).

Hlavními hodnotícími parametry byla následující kritéria:
* zkušenost s dálkovými odečty;
* jednotný přístup pro vodoměry a RTN;
* dlouhodobé provozní náklady;
* možnost znovupoužití radiových modulů u vodoměrů**;
* pořizovací cena.

Výsledná cena nabídky pro realizaci instalace vodoměrů s dálkovým odečtem a realizací centrální sběrnice jak pro tyto vodoměry tak s možností následného připojení RTN činí u vybraného dodavatele 245 tis.
Kč vč. DPH. Nabídky a materiály jsou případně k nahlédnutí u výboru SVJ.

V nejbližších dnech bude probíhat hlasování per rollam na realizaci vodoměrů s dálkovým odečtem a realizaci centrální sběrnice s výší investice 250 tis. Kč. Jelikož ke stále měnící se situaci je avizováno dodavatelem další zdražení instalačního materiálu bude hlasování probíhat v době prázdnin, realizace se předpokládá v průběhu září.

Ze zákona nutné vodoměry vyměnit každých 5 let.
Pro srovnání, před 5 lety nás výměna „hloupých“ vodoměrů stála cca 150 tis. Kč.

Výbor SVJ Tatarkova 731 - 733, v Praze, dne 19.8.2022

  (** po 5 letech se mění jen vlastní vodoměr, radiomodul zůstavá stejný na dvě období. Kompletní vodoměr se mění jednou za 10 let.30.03.2022

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ 2022

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků Tatarkova 731,732,733
Výbor Společenství vlastníků Tatarkova 731,732,733 svolává, dle § 1207 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., shromáždění Společenství na den

21. dubna 2022 (čtvrtek), 18.00hod. ve školní jídelně na adrese Základní škola a Střední škola (Modrá škola) Kupeckého 576, 149 00 Praha 4

PROGRAM:

 1. PREZENCE VLASTNÍKŮ, RESP. JEJICH ZPLNOMOCNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ
 2. SCHVÁLENÍ PRACOVNÍCH ORGÁNŮ SHROMÁŽDĚNÍ
 3. INFORMACE O ČINNOSTI VÝBORU A ODEČET AKTIVIT
 4. HLASOVÁNÍ O:
  • NOVÝCH ČLENECH VÝBORU
  • DALŠÍCH BODECH VZNIKLÝCH BĚHEM SCHŮZE
 5. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2021
 6. ZÁVĚR

Po delší odmlce se budeme moci zase potkat osobně a rádi bychom toho využili. Připomínáme, že volba orgánů výboru je nezbytná, protože končí tříleté období mandátu výboru SVJ a bez jeho zvolení není činnost výboru možná. Oficiální dokumenty naleznete v našem archivu.02.03.2022

Novinky 02/2022

Rádi bychom Vás informovali o současné situaci v našem domě. Detail naleznete v přillženém článku na této adrese https://svjtatarkova.cz/cz/clanky-informace-o-deni-v-dome.

 13.06.2021

Pozvánka na schůzi SVJ 2021

Vážení sousedé,

chtěli bychom Vás informovat o probíhajících aktivitách. Jelikož aktuální doba není vzhledem k epidemiologické situaci vhodná k hromadným schůzím, musíme zvolit tento komunikační kanál místo klasického shromáždění.

Na daných odkazech naleznete potřebné dokumenty:

 1. Pozvánka na schůzi SVJ - odkaz
 2. Hlasovací lístek - odkaz
 3. Účetní závěrka - odkaz

POZOR: Hlasování bude kvůli nemožnosti konat shromáždění probíhat formou Per Rollam. Aby bylo hlasování platné, je potřeba, abyste vyjádřili svoji volbu do 30. 6. 2021, jinak se bude považovat Vaše nehlasování jako vyjádření nesouhlasu.26.10.2020

Pozvánka na schůzi SVJ 2020

Vážení sousedé,

chtěli bychom Vás informovat o probíhajících aktivitách. Jelikož aktuální doba není vzhledem k epidemiologické situaci vhodná k hromadným schůzím, musíme zvolit tento komunikační kanál místo klasického shromáždění, který bohužel není tak interaktivní a nedává k dispozici tolik prostoru k diskusi.

Na daných odkazech naleznete potřebné dokumenty:

Pozvánka na schůzi SVJ - odkaz
Hlasovací lístek - odkaz
Účetní závěrka - odkaz

POZOR: Hlasování bude kvůli nemožnosti konat shromáždění probíhat formou Per Rollam. Aby bylo hlasování platné, je potřeba, abyste vyjádřili svoji volbu do 23. 11. 2020, jinak se bude považovat Vaše nehlasování jako vyjádření nesouhlasu.18.05.2020

Rekonstrukce odpadního vedení

Vážení sousedé,

dne 19.5. - 21.5 proběhne v tomto domě v čase od 8:30 do 13:00 havarijní výměna poškozeného odpadního potrubí. Po dobu opravy bude uzavřen přívod vody.

Rekonstrukce bude probíhat následovně:

 • 19. 5. 2020 - vchod 733 - 8:30 - 13:00
 • 20. 5. 2020 - vchod 732 - 8:30 - 13:00
 • 21. 5. 2020 - vchod 731 - 8:30 - 13:00

V době vypnutého přívodu vody nelijte nic do odpadu a nesplachuje ani záchod! Omlouváme se za způsobené komplikace, ale spodní části odpadního potrubí jsou ve velmi špatném stavu, začínají korodovat a prosakovat a kdykoliv se může stát, že prasknou. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli řešit tento problém v nejbližším možném termínu, i když si uvědomujeme, že vzhledem k probíhající karanténě se omezení dotkne většího množství lidí.01.04.2020

Bezdomovec ! ! !

Dobrý den, v domě se nám ubytoval nezvaný host. Často se vyskytuje u strojovny výtahu. Do domu se dostává tak, že zazvoní na zvonky a někdo mu otevře. Prosím, nikoho koho neznáte, nepouštějte do domu, a také dbejte na správném zavírání vstupních dveří. Prosíme o pomoc s občasnou kontrolou těchto prostor. Pokud byste na bezdomovce narazili, kontaktujte Policii ČR.15.02.2020

Knihomat SVJ

Rádi bychom Vás informovali, že jsme pro Vás zřídili první SVJ KNIHOMAT, který naleznete v suterénu 733/2, hned u výstupu z výtahu.

K čemu slouží:

 • Pokud máte doma knihy, které již nepotřebujete, umístěte je do našeho knihomatu.
 • Pokud v knihomatu naleznete knihu, která Vás zaujala, máte možnost si jí:
  1. zdarma vypůjčit, přečíst a vrátit,
  2. nebo si ji rovnou nechat. Na oplátku očekáváme, že za odnesenou knihu, doplníte knihomat jinou knihou.

Knihomat nám umožňuje dávat knihám druhou šanci.

Fotografie knihomatu.19.03.2019

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ 2019

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ TATARKOVA 731,732,733

Výbor Společenství vlastníků Tatarkova 731,732,733 svolává, dle § 1207 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., shromáždění Společenství na den 25. dubna 2019 (čtvrtek), 18.00hod. ve školní jídelně na adrese Základní škola a Střední škola (Modrá škola) Kupeckého 576, 149 00 Praha 4. 

PROGRAM:

 1. PREZENCE VLASTNÍKŮ, RESP. JEJICH ZPLNOMOCNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ
 2. SCHVÁLENÍ PRACOVNÍCH ORGÁNŮ SHROMÁŽDĚNÍ
 3. DISKUSE A SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2018
 4. INFORMACE O ČINNOSTI VÝBORU A ODEČET AKTIVIT
 5. HLASOVÁNÍ O:
  1. ZÁMĚRU VÝSTAVBY KOTELNY
  2. ZASTŘEŠENÍ SCHODÍŠTĚ NA JIŽNÍ STRANĚ DOMU
  3. UMÍSTĚNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU NA STŘECHU DOMU
  4. DALŠÍCH BODECH VZNIKLÝCH BĚHEM SCHŮZE
 6. PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTŮ NA NOVÉ ČLENY VÝBORU
 7. HLASOVÁNÍ O:
  1. NOVÝCH ČLENECH VÝBORU
 8. ZÁVĚR12.02.2019

Nové internetové a televizní připojení

Vážení obyvatelé domu,

rádi bychom Vás informovali, že v našem bytovém domě došlo k zavedení nového internetového a televizního připojení aim od společnosti Planet A, a.s. Za účelem projednání veškerých náležitostí s každou bytovou jednotkou se u nás v domě bude ve dnech 12. 1 a 24. 2. 2019 v odpoledních hodinách (15:00-19:00) pohybovat projektový konzultant:

Jitka Bilaniuková
Telefon: +420 730 575 552
Email: jitka.bilaniukova@a1m.cz

V případě, že si chcete s projektovým konzultantem sjednat schůzku na konkrétní čas nebo den, prosím kontaktujte ho na uvedeném telefonním čísle nebo emailu. 21.11.2018

Připomínáme dnešní schůzi

Připomínáme dnešní schůzi SVJ. V případě, že se nemůžete dostavit, prosíme o udělení plné moci na jiné členy SVJ. Plnou moc, můžete dát do schránky SVJ.31.10.2018

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků konaného dne 21. 11. 2017

Rádi bychom Vás pozvali na shromáždění společenství vlastníků SVJ Tatarkova 731, 732, 733, které se uskuteční 21. listopadu 2018 (středa), od 18.00hod, ve školní jídelně na adrese Základní škola a Střední škola (Modrá škola) Kupeckého 576, 149 00 Praha 4

PROGRAM:

 1. PREZENCE VLASTNÍKŮ, RESP. JEJICH ZPLNOMOCNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ
 2. SCHVÁLENÍ PRACOVNÍCH ORGÁNŮ SHROMÁŽDĚNÍ
 3. DISKUSE A SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2017
 4. INFORMACE O ČINNOSTI VÝBORU A ODEČET AKTIVIT
 5. HLASOVÁNÍ O:
  1. ÚPRAVĚ A ÚDRŽBY PŘEDZAHRÁDEK
  2. ODEPSÁNÍ HISTORICKÝCH DLUŽNÝCH ČÁSTEK
  3. DALŠÍCH BODECH VZNIKLÝCH BĚHEM SCHŮZE
 6. ZÁVĚR

Pozvánku, plnou moc k zastupování a přehled příjmů a výdajů naleznete v archivu dokumentů.19.08.2018

Schůze členů SVJ opět na podzim

Vážení spoluvlastníci SVJ,

shromáždění očekávejte opět na podzim.

Hlavní motivací sejít se dříve bylo odsouhlasení účetní závěrky za rok 2017, nicméně poslední doklad spadající do roku 2017 byl zaúčtován až 1. 8. 2018, tedy v době prázdnin a dovolených. Jednalo se o dobropis na opravu schodů, které jsme reklamovali.

V roce 2017 probíhala oprava schodů na jižní straně u vchodu 732, jak vzešlo z diskuse na shromáždění 2017, s provedením práce jsme jako SVJ nebyli spokojeni. Následně jsme dlouhodobě jednali s firmou provádějící zakázku o možnostech opravy, kde jsme se nedokázali shodnout. Nakonec po sdělení, že budeme muset požádat soudní přezkum o pomoc, a že se se celá záležitost může protáhnout na roky, jsme se nakonec vzájemně dohodli, že nám firma provádějící opravu nebude účtovat žádnou práci a část materiálu. Toto bylo potřeba i zanést do účetnictví formou dobropisu.18.06.2018

Hlasování Per Rollam - o použití vody z úklidových místností k zalévání předzahrádek

Upozorňujeme, že právě v našem domě probíhá hlasování o použití vody z úklidových místností k zalévání předzahrádek s tím, že se náklady na takto spotřebovanou vodu promítnou do ceny za m3 studené vody, která je účtována jednotlivým jednotkám. Hlasovací lístky již naleznete ve svých poštovních schránkách. Vyplněné a podepsané hlasovací lístky vložte do schránky SVJ v přízemí domu Tatarkova 732/4 nejpozději do 1. 7. 2018.21.01.2018

Zrušení termínu druhé prohlídky radiátorů

Vážení majitelé bytových jednotek. Rádi bychom Vás informovali, že dne 15. 1. 2018 proběhla prohlídka topné soustavy. Prohlídka se uskutečnila nakonec ve vytipovaných jednotkách a nebylo tak nutné kontrolovat všechny bytové jednotky. V současné době již máme dostatečné podklady. Termín 22. 1. 2018 se tímto ruší. Děkujeme za spolupráci. 04.01.2018

Svoz vánočních stromků v roce 2018

Přínášíme Vám informaci o svozu vánočních stromků.19.12.2017

Zápis ze schůze SVJ 2017

Informujeme, že ověřený zápis ze schůze SVJ konané dne 27. 11. 2017, nalezente v archivu dokumentů.14.12.2017

Hlášení oprav a údržby domu

Vážení majitelé bytových jednotek,

chtěli bychom vás požádat, abyste všechny opravy hlášené na správní firmu dávali na vědomí i výboru. Havarijní stavy řešte přímo s nonstop dispečinkem J.N.Nova - 736 765 785 a pak výbor informujte až situace dovolí. Potřebujeme o zásahu vědět, protože je to jedinný způsob jak ověřit, že fakturovaný zásah skutečně proběhl a jaký měl rozsah.

Drobné opravy prosím sdělujte buď na email info@svjtatarkova.cz, SMSkou na výbor, nebo do poštovní schránky SVJ. Je potřeba, aby žadatel pak zkontroloval, že hlášená závada je opravená (nikoli, že se to opravovalo, a že “asi se na to budou muset ještě podívat”). Nechceme platit za nedodělky.

Proč je to tak správně? Dne 13.11.2017 zřejmě někdo nahlásil, že nesvítí světlo: technik provedl výjezd, kontrolu všech ostatních světel, nastavení čidel… a vyměnil jednu žárovku. Žárovku dal starou, co moc nesvítí a je vysoké spotřeby (už všude dáváme LED osvětlení, které nakupujeme v akcích). Tato oprava nás stála 885,50 Kč. Takovýchto oprav je do roka víc.

Děkujeme za spolupráci a Vaše pochopení.04.11.2017

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků konaného dne 27. 11. 2017

Rádi bychom Vás pozvali na shromáždění společenství vlastníků SVJ Tatarkova 731, 732, 733, které se uskuteční 27. listopadu 2017 (pondělí), od 18.00hod, ve školní jídelně na adrese Základní škola a Střední škola (Modrá škola) Kupeckého 576, 149 00 Praha 4

PROGRAM:

 1. PREZENCE VLASTNÍKŮ, RESP. JEJICH ZPLNOMOCNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ
 2. SCHVÁLENÍ PRACOVNÍCH ORGÁNŮ SHROMÁŽDĚNÍ
 3. DISKUSE A SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2016
 4. INFORMACE O ČINNOSTI VÝBORU A ODEČET AKTIVIT
 5. ZÁVĚR

Pozvánku, plnou moc k zastupování a přehled příjmů a výdajů naleznete v archivu dokumentů.23.10.2017

Výměna vodoměrů

Upozorňujeme, že dne 20. – 21. 11. 2017 proběhne výměna vodoměrů v bytových i nebytových prostorech našeho domu. Výměna vodoměrů je povinná jednou za 5 let a bude prováděna od 20. 11. 2017, vchodu 731 a vyšších pater dál. Prosíme o zpřístupnění Vašich bytových jednotek k dané výměně.23.10.2017

Rekonstrukce schodiště u vchodu 732 - jižní strana domu

Dáváme na vědomí, že od 23. 10. 2017 dojde k rekonstrukci schodiště na jižní straně domu, u vchodu 732. Z důvodu výměny dlažby a možného poškození nového podkladu, bude tento vchod po dobu rekonstrukce dočasně uzamčen. Prosím, využívejte tedy severní vstup do domu. Děkujeme za pochopení.01.09.2017

Rekonstrukce topné soustavy

Vážení členové SVJ,
rádi bychom Vás informovali o chystané rekonstrukci topné sousatvy u nás v domě. Z důvodu nadměrného hluku radiátorů v době topné sezóny docházelo k opakovaným stížnostem. Vše jsme řešili se společností Pražská teplárenská, a. s. (PTAS), ale nepodařilo se sjednat dohodu o regulaci tlaku v celém topném systému, v celé naší ulici. Rádi bychom Vás informovali, že jsme přistoupili k jiné variantě a nechali zpracovat studii na správné nastavení celého topného systému formou nového projektu, který by měl závadu odstranit. Hluk vzniká nadměrným tlakem, který nám dodává společnost PTAS.

Rekonstrukce topného systému bude probíhat ve dvou krocích:
- první krok (již během září), bude regulace tlaku vody v celém topném systému. Tím by mělo dojít ke snížení hluku v době topné sezóny.
- druhý krok bude zaměření se na celkovou regulaci teploty vody, abychom nadměrně neodebírali od dodavatelské společnosti nevyužité teplo.

Zpracovaný projekt naleznete v sekci Archiv dokumentů.17.07.2017

Zásah hasičského sboru

Rádi bychom informovali i probíhajícím hasičském zásahu ve vchodě 733. Jednalo se o požár potravin. Objekt je volně přístupný bez škod na majetku SVJ.07.02.2017

Odvoz komunálního odpadu

Informujeme Vás o problému s odvozem komunálního odpadu. Popis situace naleznete v článku na stránkách SVJ.05.01.2017

Zápis ze shromáždění

Právě byl uložen zápis ze shromáždění spoluvlastníků jednotek konaného dne 1. 12. 2016.05.01.2017

Pravidelné odečty SV, TV a měřičů tepla

Dne 10. 1. 2017 v čase mezi 16:30 – 18:00 hod, proběhnou v našem domě pravidelné roční odečty bytových vodoměrů a měřičů tepla. V uvedeném čase je nezbytné zajistit volný přístup ke všem bytovým vodoměrům SV, TV a měřičům tepla. Kontaktní osoba pro odečty je paní Bočounová, tel.: 723 366 559.16.12.2016

Změna evidenčních listů

Rádi bychom Vás upozornili na změnu evidenčních listů s platností od 1. 1. 2017. Z jakého důvodu dochází ke změně, jsme blíže popsali v samostatném článku na stránkách společenství www.svjtatarkova.cz.© Copyright 2016 - 2020      Společenství vlastníků Tatarkova 731, 732, 733        E-mail: info@svjtatarkova.cz